Hakkında / About

Emel - Orhan KARADOĞAN Koleksiyonu

1992 den beri / Since 1992

Yurtiçi ve dışından 300 den fazla sanatçıya ait 2000'den fazla eserin yer aldığı koleksiyon, 1992 de ilk alınan eser ile başlamış, 1997'den itibaren ivme kazanıp hızlı bir şekilde genişlemiştir. 2010 dan itibaren yavaşlamış olsa dahi büyümeye devam etmektedir. Koleksiyon sanatla içice yaşamı belirlemiş, ODTÜ Elektrik Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olan Orhan Karadoğan ve eşi Emel Karadoğan'ın hobilerinden birisidir.

The Collection which has started with 1 painting purchased in 1992 has now almost 2500 works of art. after its rapid growth during 1997-2001, it continues expand at a slower pace. Collection art one of the hobbies of Orhan Karadoğan and his wife Emel Karadoğan